Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023
På sidan

  Arbetsgång och implementering av verksamhetsplan

  Utbildningskontorets ledningsgrupp har varit delaktig i urval av verksamhetsplanens prioriteringar. Varje chef har utifrån denna verksamhetsplan ansvar för att implementera och arbetsleda arbetet för sin avdelning eller sitt verksamhetsområde.

  Utöver verksamhetsplanen finns som komplement en utvecklingsplan för respektive verksamhetsområde förskola, grundskola och gymnasieskola samt avdelningsplaner för de centrala avdelningarna inom utbildningskontoret.
  Utbildningsnämnden får ta del av verksamhetsplanen på nämndens möte i mars.

  Kommunikation

  Under året kommer utbildningsdirektören att kommunicera kring kvalitetsarbetet och hur detta går framåt.

  Kvalitetsarbetet kommer även att kommuniceras internt och externt vid valda tidpunkter och i olika former, genom exempelvis pressmeddelanden, sociala medier, på chefsmöten och genom nyheter på intranätet.

  Utvärdering och justering

  Verksamhetsplanen följs upp halvårsvis av ledningsgruppen. I samband med att ny uppdragsplan tas fram omprövas vilka områden som fortfarande är av strategisk stor vikt att fortsätta fokusera på samt om något nytt område bör lyftas fram.

  Frågor om dokumentet och dess innehåll besvaras av Sofie Lindén, utbildningsdirektör, e-post: sofie.linden@norrkoping.se

  Kontakt
  Utbildningskontoret