Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Verksamhetsplanen beskriver aktiviteter under 2023 som ska genomföras av medarbetare inom
vård- och omsorgskontoret, för att målen ska uppnås.

Diarienummer VON 2023/0092-1.
Beslutad av Anneli Granath, tillförordnad vård- och omsorgsdirektör 2023-03-09.

Vård- och omsorgskontorets verksamhetsplan med bilagor för utskrift Pdf, 347.3 kB.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret