Visioner

En vision målar upp en önskad bild av framtiden.

I Norrköping finns två visioner. Vision 2035 som antogs av kommunfullmäktige 2016 och en klimatvision som är gemensam med Linköpings kommun från 2008.