För dig som förtroendevald

Här finns samlad information för att du som förtroendevald politiker ska kunna fullfölja ditt uppdrag.

Förtroendemannaregister

I kommunens förtroendemannaregister publiceras namn, e-postadress samt uppgifter om partitillhörighet och vilka olika uppdrag som du är vald till.

Besök Förtroendemannaregistret, Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Möten och handlingar

Här har vi samlat länkar till kommunfullmäktiges och nämnders sammanträdeshandlingar och sammanträdesdagar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde

Beslut och dokument

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Nämnder

Nämnder

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2022 och 2023

Ord, termer och begrepp

Här hittar du ord, begrepp och termer som ofta används.

Nationella rikstermbanken

Arvode och ersättning

När du deltar i ett möte med en nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige får du ersättning. Du får arvode för mötet och om du måste ta ledigt från ditt jobb för att delta i möte eller förrättning så får du ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du kan också göra anspråk på ersättning för resekostnader. Eventuella kvitton för rese- och parkeringskostnader ska bifogas.

Kommunen använder webbtjänsten Troman Politiker där förtroendevalda kan göra sina anspråk. Anspråk kan, i undantagsfall, göras på särskild blankett.

Begäran om ersättning ska göras inom tre (3) månader efter mötet/förrättningen.

Intyg från huvudarbetsgivare

En förutsättning för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst är att du lämnat in intyg om "Förlorad arbetsinkomst", se länk i högermenyn.

Politiker med anställning i kommunen behåller sin lön. De söker ledigt för offentligt uppdrag med lön, och anger vilken nämnd ledigheten avser.

Se länkar i högermenyn.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping