Delegationsordningar

Vilka ansvarsområden de olika kommunala nämnderna har beslutar kommunfullmäktige genom att fastställa nämndreglementen.

Nämnden kan sedan genom delegationsordningen besluta vilka frågor som kontorschefer och andra får besluta om.

Kontakt