Informations- och dokumenthanteringsplaner

Alla kommunala verksamheter har dokumenthanteringsplaner. I dem framgår bland annat vilka typer av dokument som ska sparas och arkiveras och vilka som kan gallras efter en viss tid.

Bolag och stiftelser
Kommunstyrelsens kontor och kommunledning

Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenhetenPDF (pdf, 1.2 MB)

Ekonomi- och styrningskontoret 126PDF (pdf, 147.1 kB)

Familjerådgivningsbyrån 84PDF (pdf, 108.8 kB)

Informationskontoret 08PDF (pdf, 112 kB)

Inkassoverksamheten 122PDF (pdf, 111.9 kB)

Internbanken 67PDF (pdf, 113.3 kB)

IT-enheten 17PDF (pdf, 141.4 kB)

Kommunstyrelsens kansli 44PDF (pdf, 124.1 kB)

Näringslivskontoret 127PDF (pdf, 112.8 kB)

Personalkontoret 62PDF (pdf, 118.1 kB)

ProCompetence-systemet 125PDF (pdf, 109.3 kB)

Revisionskontoret 68PDF (pdf, 102.1 kB)

Skuldsaneringen 104PDF (pdf, 109.1 kB)

Stadsarkivet 101PDF (pdf, 826.9 kB)

Valnämnden 13PDF (pdf, 108.1 kB)

Överförmyndaren 93PDF (pdf, 128.2 kB)


Kultur och fritid

Konstmuseet 50PDF (pdf, 319.7 kB)

Kultur- och fritidskontoret 42PDF (pdf, 107.5 kB)

Stadsbiblioteket med filialer 59PDF (pdf, 115.1 kB)

Stadsmuseet 46PDF (pdf, 140.5 kB)

Utbildning

Arbetsmarknadskontoret 48PDF (pdf, 215.3 kB)

Centrala barn- och Elevhälsan 14PDF (pdf, 102 kB)

Extens-systemet-gymnasie 92PDF (pdf, 37.4 kB)

Förskolan 32PDF (pdf, 709.7 kB)

Grundskolan F-9 39PDF (pdf, 511.8 kB)

Gymnasieantagningen 31PDF (pdf, 172.2 kB)

Gymnasieskolan 40PDF (pdf, 498.4 kB)

Vuxenutbildning 53PDF (pdf, 659.7 kB)

Musikskolan 63PDF (pdf, 35.1 kB)

Skoldatateket 120PDF (pdf, 20 kB)

Ungdomsmottagningen 56PDF (pdf, 140.1 kB)

Utbildningskontoret 90PDF (pdf, 775.2 kB)

Vikariebanken BOU 110PDF (pdf, 130.1 kB)