Kommunala bolagens ekonomi

För elfte året i rad visar Norrköpings kommuns bolagskoncern ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 3 procent.Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå och den expansiva trenden som Norrköpings kommun är
inne i fortsätter.

Koncernens ekonomi, i miljoner kronor

Nyckeltal
Nyckeltal

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2020 och plan 2021-2024 Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 663.6 kB)

Kontakt
Ekonomi- och styrningsavdelningen

Rådhuset
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax: 011-15 78 17

Linda Hjort
Koncerncontroller