Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns det ytterligare fyra kommunalråd med olika ansvarsområden. Fyra oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping