Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 14 och 21 oktober

 

Kommunfullmäktiges

sammanträde 14 oktober 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 14 oktober 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:40 Information om projekt ”Kulturspåret”

Kl. 16:40 – 17:25 Information om Norrköpings kommuns                        lokalförsörjningsplan 2020 – 2027

Kl. 17:25 – 17:30 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:30 – 18:00 Beslutsärenden

Kl. 18:00 – 18:30 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Information från kommunrevisionen
  • Årsredovisning och revisionsberättelse för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2018
  • Motion av Sophia Jarl (M)) om verkställighetslistor för att säkerställa att politiska beslut verkställs
  • Motion av Matthias Olofsson (SD) om utredning av kostnader och utfall av aktiviteter och projekt inom Norrköpings kommuns verksamheter som utförs över lagstadgade krav
  • Motion av Annika Kaiser (V) om att införa borgerlig namngivningsceremoni
  • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
  • Kommunfullmäktiges valärenden
  • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
  • Anmälan av inkomna motioner
  • Rapporter med mera
   • Norrköping den 2 oktober 2019

   • Olle Vikmång
   • kommunfullmäktiges ordförande
   • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   •  

    

   Kommunfullmäktiges

    •  

    sammanträde 21 oktober 2019

    •  

    Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 21 oktober, 2019, klockan 16:30

    Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

    Kl. 16:30 – 16:35 Information från kommunrevisionen

    Kl. 16:35 - 18:30 Budget med debatt enligt debattregler

    Kl. 18:30 – 19:00 Kaffe

    Kl. 19:00 - 22:00 Fortsatt behandling av budget

    Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

    Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

    • Val av justerare
    • Information från kommunrevisionen
    • Budget för kommunrevisionen 2020
    • Drift- och investeringsbudget för 2020 - 2023
    • Delårsrapport för Norrköpings kommun och kommunala bolag
    1. Norrköping den 10 oktober 2019

    2. Olle Vikmång
    3. kommunfullmäktiges ordförande

     

     

    Webb-tv 

    Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
    Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

    Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

     

     

    Kontakt