Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden finns i kommunens diarium.

Sök efter kommunfullmäktiges protokoll i vårt diarium

 

Sök på Protokoll

Du hittar protokollen genom att välja Nämnd Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen och Dokumenttyp Protokoll. Klicka på Sök och välj sedan den rad i sökträffslistan som du är intresserad av.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping