Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter.


Ledamöter i kommunstyrelsen

Personalutskott

Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering med mera.

Uppdragsplan för personalutskottetPDF (pdf, 406.1 kB)

Ledamöter i personalutskottet

Krisledningsutskott

Krisledningsutskottet ansvarar för krishantering vid extraordinära händelser i fredstid.

Ledamöter i krisledningsutskottet