Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har ansvar för kontroll av förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med kontrollen är att förhindra att minderåriga, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalken.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.


Uppdragsplan för överförmyndarnämnden 2020PDF (pdf, 9.3 MB)

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping