Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor.

Det är exempelvis

  • översikts- och detaljplaner
  • exploateringsfrågor
  • bostadsförsörjning
  • geografiska informationssystem
  • övergripande trafikplanering.

Samhällsbyggnadskontoret bistår samhällsplaneringsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för samhällsplaneringsnämndenPDF (pdf, 3 MB)

Ledamöter i samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt