Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvaret för

  • kommunens gator, vägar och parker
  • drift och underhåll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår.
  • parkeringsövervakning på allmän mark
  • kommunens naturvårdsåtgärder
  • den kommunala färdtjänsten
  • skolskjutsar
  • parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Samhällsbyggnadskontoret bistår tekniska nämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för tekniska nämnden

Ledamöter i tekniska nämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping