Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom

  • förskola
  • skolbarnomsorg
  • grundskola
  • fritidshem
  • fritidsgårdar
  • öppen fritidsverksamhet
  • särskola
  • gymnasieskola
  • centrala elevhälsan.


Utbildningskontoret bistår utbildningsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

 

Ledamöter i utbildningsnämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping