Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val till kommun, riksdag, landsting, folkomröstning samt val till Europaparlamentet. Valnämndens tjänstemannastöd finns inom kommunstyrelsens kansli.


Ledamöter i valnämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping