Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter för äldre personer och personer med olika funktionsnedsättningar.

Vård- och omsorgskontoret bistår vård- och omsorgsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.


Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden