Norrköpings kommuns organisationsbroschyr

Med omkring 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping.

Norrköpings kommuns organisationsbroschyr 2019PDF (pdf, 11 MB)


Förtroendemannaregister, Förtroendevalda i Norrköpings kommun