Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU som nu blir öppnare för insyn än tidigare.

Här beskriver Norrköpings kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.

Kontakt