Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2022


Sammanträdesdagar, januari till och med juni 2022

Kommunfullmäktige,
nämnder
och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20

17

17

20

18

16

Byggnads- och
miljöskyddsnämnden

19

 16


 16


 2118 

15

Kommunfullmäktige

31

28

28

25

30

20

Kommunrevisionen

12,26

10,23

17,24

13,21

11,18

9,20

Kommunstyrelsen

10,24

7,14

7,21

4,26

9,16

8,13

Kultur- och fritidsnämnden

-

17

17

21

19

16

Utbildningsnämnden

26

16

16

20

18

15

Socialnämnden

19

16

16

20

18

15

Samhällsplaneringsnämnden

18

15

15

19

19

14

Tekniska nämnden

20

17

17

20

17

16

Valnämnden

17

-

24

-

19

16

Vård- och omsorgsnämnden

19

16

16-17

20

18

15

Vård- och omsorgsnämndens
utskottssammanträden

12

2

2

6

4

1

Överförmyndarnämnden

20

17

17

13

19

16Sammanträdesdagar, augusti till och med december 2022

Kommunfullmäktige, nämnder
och utskott

aug

sept

okt

nov

dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

18

15

20

16

13

Byggnads- och
miljöskyddsnämnden

17

14

19

17

14

Kommunfullmäktige

29

26

17

28

19

Kommunrevisionen

17,24,25

14,22

5,13

17,24

7,15

Kommunstyrelsen

22

5,19,27

24

14,15

5,12

Kultur- och fritidsnämnden

-

14-15

20

17

15

Utbildningsnämnden

17

14

19

16

14

Socialnämnden

17

14

19

16

14

Samhällsplaneringsnämnden

16

13

18

18

15

Tekniska nämnden

18

15

20

16

13

Valnämnden

25

14

27

-

15

Vård- och omsorgsnämnden

17

14

19

16

14

Vård- och omsorgsnämndens
utskottssammanträden

3

7

5

2

7

Överförmyndarnämnden

18

15

20

17

15


Kontakt
Kommunstyrelsens kansli