Sammanträdesdagar 2019

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

23

14

21

10

16

13

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

16

13

20

10

15

12

Kommunfullmäktige

28

25

25

29

27

17

Kommunrevisionen

16,24

6, 20

13,27

4,11

8, 20-21

18,26

Kommunstyrelsen

7, 14

4, 11, 26

4, 18

1, 15

6, 13, 28

10, 18

Kultur- och fritidsnämnden

15

12

19

9

14

11

Utbildningsnämnden

16

12-13

20

10

15

12

Socialnämnden

2, 16

13

20

10

15

12

Samhällsplaneringsnämnden

15

12

19

9

14

11

Tekniska nämnden

17

14

21

12

15

12

Valnämnden

24


28

25

29

19

Vård- och omsorgsnämnden

2,

16-17

13

20

10

15

12

Överförmyndarnämnden

17

14

21

11

16

13


Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

15

12

17

14

13

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

14

11

16

13

11

Kommunfullmäktige

26

30

14, 21

25

16

Kommunrevisionen

14, 28

11, 25

2, 10

6, 20

27, 11

Kommunstyrelsen

12,

27-28

9, 16

7

4, 18

2, 17

Kultur- och fritidsnämnden

13

10

15

12

10

Utbildningsnämnden

9 info

11

16

13

11

Socialnämnden

14

11

16

13

11

Samhällsplaneringsnämnden

13

10

15

12

10

Tekniska nämnden

15

12

17

14

11

Valnämnden


26

24


19

Vård- och omsorgsnämnden

14

11-12

16

13

11

Överförmyndarnämnden

15

12

17

14

12