Styrmodell

Norrköpings kommuns styrmodell

Alla som bor i Norrköping möter på ett eller annat sätt kommunal verksamhet. Omkring 11 000 personer arbetar för Norrköpings kommun. För att de politiska ambitionerna ska genomföras i kommunen behövs styrning i form av mål för verksamheten. Man behöver också följa upp att det blev som man hade tänkt sig. Styrmodellen för Norrköpings kommun, som kom till år 2003, beskriver hur det här går till. Det har sedan dess genomförts revideringar och justeringar utifrån politiska beslut och förändringar i omvärlden.

Riktlinje för styrmodellen Pdf, 521.4 kB. (Pdf, 521.4 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping