Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar för nya stadsdelar och utvecklar befintliga miljöer. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Stadsbyggnadskontoret består av följande verksamheter:

Kontorschef för stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn
Tfn: 073-020 23 36
Skicka e-post

 

Stadsbyggnadskontoret tar fram underlag för stadsplaneringsnämnden, följer upp och utvärderar verksamheten.

Kontakt