Utbildningskontoret

Utbildningskontoret arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden.

Kontoret administrerar:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskoleverksamhet
  • fritidshem
  • fritidsgårdar
  • öppen fritidsverksamhet
  • särskola
  • gymnasieskola
  • centrala barn- och elevhälsan
Kontakt

Utbildningsdirektör
Sofie Lindén
Telefon: 011-15 33 02
Skicka e-post


Biträdande utbildningsdirektör
Mikael Wallström
Telefon: 011-15 34 20
Skicka e-post


Verksamhetschef Stab

Elisabeth Stärner
Telefon: 011-15 18 37
Skicka e-post 

Verksamhetschefer förskola
Adam Olofsson
Telefon: 011-15 10 63
Skicka e-post

Caroline Strid
Telefon: 011-15 77 78
Skicka e-post


Verksamhetschefer grundskola F-6
och grundsär
Jenny Östlund
Telefon: 011-15 32 04
Skicka e-post

Mikael Hultberg
Telefon: 011- 15 33 72
Skicka e-post


Verksamhetschef grundskola 7-9
och fritidsgårdar
Henrik Eriksson
Telefon: 011-15 62 25
Skicka e-post


Verksamhetschefer gymnasiet och gymnasiesär
Claes Göransson
Telefon: 073-020 23 58
Skicka e-post

Jonas Eriksson
Telefon: 011-15 19 82
Skicka e-post


Verksamhetschef barn- och elevhälsan
Mikael Wallström
Telefon: 011-15 34 20
Skicka e-post


Ekonomichef
Rui Matos
Telefon: 011-15 34 03
Skicka e-post 


Forsknings- och utvecklingschef
Kajsa Andersson-Lundblad
Telefon: 072-507 85 97
Skicka e-post


Nämndsekreterare
Erik Edwardsson
Telefon: 011-15 30 59


HR-konsult
Susanne Furland
Telefon: 011-15 34 71


Kommunikationsstrateg
Emma West
Telefon: 011-15 19 94


Kommunikationsstrateg
Ana Maria Puljiz
Telefon: 011-15 31 55


Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
Telefon: 011-15 18 78


Kvalitetsstrateg, Grundskola
Anette Bergstrand
Telefon: 011-15 53 09


Kvalitetsstrateg Förskola
Jeanette Israelsson
Telefon: 011-15 24 21

Organisationsskiss