Vård- och omsorgskontoret

Vård-och omsorgskontoret bistår vård- och omsorgsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.


Vård- och omsorgsdirektör
Magnus Johansson
Telefon: 011-15 22 16
Skicka e-post