Ägardirektiv och bolagsordningar Norrköpings kommunala bolag

Norrköpings kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen. Varje bolag har en egen bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet.

I ägardirektivet tydliggör ägaren, Norrköpings kommun, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer, utöver bolagsordningen, ägardirektiv för de flesta av de kommunala bolagen. Bolagsordningen och ägardirektivet bör läsas parallellt.

Kontakt
Drottninggatan 7-9
602 24 Norrköping
011-15 00 00

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Bolagsordning Norrköping Rådhus AB Pdf, 150.4 kB.

Norrköping Rådhus AB - ägardirektiv Pdf, 218.8 kB.

Norrköpings största bostadsföretag med uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla bostäder samt utveckla bostadsområden och stadsdelar.

www.hyresbostader.se

Kontakt
S:t Persgatan 78-80
602 33 Norrköping
Tel: 011 - 21 16 00
info@hyresbostader.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Hyresbostäder i Norrköping AB - bolagsordning Pdf.

Hyresbostäder i Norrköping AB - ägardirektiv Pdf, 238 kB.

Studentbo i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 83 kB.

Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 82.6 kB.

Bo Teknik i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 83.4 kB.

Strömvillan AB - bolagsordning Pdf, 82.2 kB.

Enspännaren i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 82.5 kB.

Förvaltar och utvecklar Norrköpings förskolor, skolor, vårdboenden och mötesarenor. Här ska vi skapa förutsättningar för fler hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som uppmuntrar till kreativitet, trivsel och liv.

www.norrevo.se

Kontakt
Norrevo Fastigheter AB
601 81 Norrköping

Besöksadress
Norra promenaden 100

011-21 09 90
info@norrevo.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Norrevo Fastigheter AB - bolagsordning Pdf, 307.8 kB.

Norrköping Norrevo Fastigheter AB - ägardirektiv  Pdf, 232 kB.

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 105.8 kB.

Blåmart Fastighetsutveckling AB - bolagsordning Pdf, 15.4 kB.

Tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB heter nu Nodra AB. Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i kommunen har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas samt för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Bolaget bygger även bredband via fiber i Norrköpings kommun.

www.nodra.se

Kontakt
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping
011-15 36 00
kundservice@nodra.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Nodra AB - bolagsordning Pdf, 682.5 kB.

Nodra AB - ägardirektiv Pdf, 267.4 kB.

Nodra AB - kommunens övergripande mål Pdf, 55.9 kB.

Bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet samt verkar för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum.

www.nhs.se

Kontakt
Oceangatan 21
602 38 Norrköping
011-25 06 00
info@nhs.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköpings hamn - bolagsordning Pdf, 251 kB.

Norrköpings hamn - ägardirektiv Pdf, 262.2 kB.

Driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg.

norrkopingairport.se

Kontakt
Norrköping flygplats
603 61 Norrköping
011-15 37 10
operations@nrkairport.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Airport AB - bolagsordning Pdf, 243.1 kB.

Norrköping Airport AB - ägardirektiv Pdf, 229.7 kB.

Äger, förvaltar och hyr ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping.

Kontakt
Internbanken
601 81 Norrköping
011-15 78 17
internbanken@norrkoping.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Spårvägar AB - bolagsordning Pdf, 322.7 kB.

Norrköping Spårvägar AB - ägardirektiv Pdf, 177.7 kB.

Norrköping Spårvägar AB - kommunens övergripande mål Pdf, 53.8 kB.

Hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln och Värmekyrkan. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter.

louisdegeer.se

Kontakt
Louis De Geer konsert & kongress
601 81 Norrköping
011-15 50 30
info@ldgab.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 282.4 kB.

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB - ägardirektiv Pdf, 235.2 kB.

Bedriver nationell science center verksamhet i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater.

www.visualiseringscenter.se

Kontakt
Kungsgatan 54
602 33 Norrköping
011-15 63 00
info@visualiseringscenter.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Visualisering AB - bolagsordning Pdf, 260.1 kB.

Norrköping Visualisering AB - ägardirektiv Pdf, 144.9 kB.

Norrköping Visualisering AB - kommunens övergripande mål Pdf, 60.3 kB.

Norrköping Science Park är Norrköpings kommuns egna innovationskontor och arbetar inom tre olika profilområden; visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. Tack vare vårt breda nätverk kan vi koppla samman företag, offentlig sektor och akademi i syfte att skapa samhällsnytta och en hållbar framtid.

www.nosp.se

Kontakt
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping
info@nosp.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Science Park AB - bolagsordning Pdf, 172 kB.

Norrköping Science Park AB - ägardirektiv Pdf, 401.2 kB.

Norrköping Science Park AB - kommunens övergripande mål Pdf, 56.3 kB.

Upplev Norrköping AB har till uppdrag att marknadsföra och stärka Norrköpings kommun som en attraktiv ort för olika typer av evenemang samt turism. Bolaget medverkar därmed till att utveckla besöksnäringen och skapa tillväxt i kommunen samt att bygga varumärket Norrköping.

visit.norrkoping.se

Bolagsstyrelse

Ägardirektiv och bolagsordningar

Upplev Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 281.2 kB.

Upplev Norrköping AB - ägardirektiv Pdf, 291.4 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping