Stimulerar besöksnäringen, genomför evenemang och marknadsför Norrköping som en attraktiv kommun att besöka och uppleva.

www.upplev.norrkoping.se

Kontakt
Källvindsgatan 1, Värmekyrkan
601 81 Norrköping
011-15 50 50
upplev@norrkoping.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Upplev Norrköping AB - bolagsordning Pdf, 292 kB.

Upplev Norrköping AB - ägardirektiv Pdf, 153.9 kB.

Upplev Norrköping AB - kommunens övergripande mål Pdf, 59.4 kB.