Intresseanmälan till fokusgrupp för uppföljning av hybridarbetsplatser i Norrköpings kommunkoncern

Nu vill vi följa upp hur hybridarbetsplatser hittills har fungerat i kommunkoncernen. En riktlinje för distansarbete har funnits sedan oktober 2021. Fram till i februari 2022 har förekomsten av distansarbete påverkats av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner gällande covid -19. I praktiken har därför hybridarbetsplatser oberoende av covidläget varit möjliga att tillämpa sedan våren 2022. Uppföljningen sker genom dialog i fokusgrupper för chefer och kommer att genomföras under våren 2023.

Nedan fyller du i vilket tillfälle du vill delta i. Du deltar vid ett tillfälle, men ange gärna flera alternativa datum om du kan. När intresseanmälan är gjord kommer du att få ett bekräftelsemejl med mer information.

Chefers ledarskap i det ”nya normala” Pdf, 123.5 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping