Norrköping Science Park

Här kan du läsa vidare om det som är aktuellt på Norrköping Science Park, NOSP.

Effektiv logistik

I början av sommaren 2022 kom beskedet att Norrköping blir noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem, Aero EDIH. Finansieringen, som förväntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod och ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra tillämpningar.

Partners i projektet är Norrköping Science Park (NOSP), Linköpings universitet, RISE och Independent Business Group. Under hösten pågår ett förberedande arbete i syfte att få en flygande start när Aero EDIH drar i gång i januari 2023. Projektet finansieras av EU, Tillväxtverket och Region Östergötland.

Norrköping Science Park är även koordinator för regionens styrkeområde Effektiv logistik, läs mer om det här

Tryckt och organisk elektronik

Den största satsningen för NOSP inom tryckt och organisk elektronik är HOPE - Home of Organic and Printed Electronics. Syftet är att öka antalet företag inom organisk och tryckt elektronik samt stötta konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Mest aktuellt just nu är att göra om Kunskapsgymnasiets tidigare lokaler, mitt i Industrilandskapet, till ett fysiskt hem åt företagen inom området. Huvudsyftet med den satsningen är att erbjuda en attraktiv miljö där företag inom området kan bygga sin första kommersiella produktion och växa med varandra. Inflytt är planerad till november 2022.

Ett annat projekt som är aktuellt just nu är GIVE som handlar om att ge bio-organiska energiinnovationer möjlighet att skapa nytta för människor, företag och vår planet. Bio-organiska energiinnovationer kan exempelvis vara organiska solceller för inom- och utomhusbruk, batterier, bränsleceller, superkondensatorer eller smarta fönster som reglerar energiflödet i en fastighet. Den 9 november hålls ett stort event, GIVE SOLAR 2022, i Värmekyrkan där temat är hållbar solel för byggnader.

Visualisering

Under april 2022 stod det klart att projektet Visual LIFT fick fortsatt och utökad finansiering som sträcker sig över hela 2023. Syftet med projektet är att med den senaste visualiseringstekniken stötta företag i att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och informationsdisplayer.

När projektet nu går in i sin nya fas utökas målgruppen till att även gälla företag inom energi-, bygg- och livsmedelsproduktionsbranschen.

Visual LIFT består av flera olika aktörer och noder. Basen är Norrköping och på Visualiseringscenter C har ett särskilt labb, Wadströms Exploranation Laboratory, byggts upp där företag har möjlighet att testa teknikerna. Dessutom finns fyra noder med minilabb; Curt Nicolingymnasiet i Finspång, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i Eskilstuna, Alfred Nobel Science Park i Örebro och Automation Region i Västerås.

NOSP är fortsatt en del i innovationsinitiativet Visual Sweden med fokus på visualisering och bildanalys. NOSP är även koordinator för regionens styrkeområde Visualisering, simulering och bildanalys.

Övrigt

Under hösten 2022 kommer spelklustret East Sweden Game (ESG), som idag har verksamhet i Linköping, också etablera sig i Norrköping och Strykbrädan genom ett samarbete med NOSP. ESG är ett community, en arbetsplats och företagsinkubator för utvecklare av dataspel och digitala upplevelser. Förhoppningen är att klustret ska utvecklas vidare i Norrköping, skapa fler eller utveckla befintliga företag inom den växande spelindustrin och därigenom fler arbetstillfällen via relevanta utbildningar på Campus Norrköping. Så som Medieteknik, Grafisk design och kommunikation och Kommunikation, samhälle och medieproduktion.

Event att hålla koll på

  • Webbinarium Digital Stad - 5 oktober
  • GIVE SOLAR 2022 - 9 November

Mer information om ovanstående projekt och event hittar ni på www.nosp.se.