Ansökan till Norrköpings fond för integrationsinsatser


Uppgifter om sökande


Obligatorisk för de verksamheter som har organisationsnummer.


Ansvarig kontaktperson


Belopp som ansökan gäller

Uppgifter om insatsen
Uppgifter om målgrupp
Här ska målgruppen som projektet/insatsen riktar sig till beskrivas.
Beskrivning av hur målgruppen ska nås.