Samverkan med Linköpings universitet

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Redan när Campus Norrköping etablerades för 20 år sedan växte ett samarbete fram som har stärkts under åren.

I februari 2017 undertecknades ett strategiskt avtal mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. I avtalet framgår att anställda från både universitetet och kommunen ska arbeta tillsammans, för att utbyta kunskaper och erfarenheter på olika sätt.

Avtalet sträcker sig över fyra år och behandlar tre huvudområden:

  • Bildning
  • Hållbar tillväxt
  • Välfärd

Samverkansavtalet syftar till att Norrköpings kommun och Linköpings universitet ska behålla och utveckla goda och långsiktiga relationer för kunskapsutveckling, kunskapsuppbyggnad och utveckling av organisationernas verksamhet.

Målsättningen med samarbetet är att det ska bidra till Norrköpings utveckling och att det ska bidra till utvecklingen av forskning och utbildning vid Linköpings universitet och Campus Norrköping. Samverkansarbetet handlar också om att stärka Norrköping som studentstad och att öka antalet studerande i staden.

Samverkansavtal mellan Norrköpings kommun och Linköpings UniversitetPDF (pdf, 321 kB)

Studentstaden Norrköping

I maj 2018 antog kommunstyrelsen riktlinjen Studentstaden Norrköping, som syftar till att stärka och utveckla Norrköping som studentstad samt stärka studenters liv och delaktighet i staden. Riktlinjen är framtagen i samarbete med de tre studentkårerna vid Linköpings universitet – Stuff, LinTek och Consensus.

Norrköping är en attraktiv studieort och en bra studentstad. Men Norrköping som studentstad ska fortsätta att utvecklas, bland annat för att attrahera fler studenter och få fler studenter att stanna kvar och arbeta i regionen efter genomförda studier. I den fortsatta utvecklingen av Norrköping som stad och kommun är studenterna en viktig tillgång.

Sedan bildandet av Campus Norrköping 1997 har studenter präglat Norrköping och haft stor betydelse för stadens utveckling. Så bör det vara även fortsättningsvis. Riktlinjen om studentstaden är en del i arbetet mot att nå kommunens vision om 10 000 studenter i Norrköping år 2035.

Riktlinjen Studentstaden Norrköping innehåller tre fokusområden: Det goda livet i en attraktiv studentstad, Studenter i samverkan med kommunen, näringsliv och organisationer, samt Bostad och boendekostnader.

Riktlinje för att utveckla den goda studentstaden NorrköpingPDF (pdf, 199.7 kB)

Kontakt
Jörgen Jonsson
Koordinator

Utrednings- och utvecklingsenheten