Valdistrikt

Norrköping har två valkretsar (Norra och Södra) som i sin tur är indelade i sammanlagt 72 valdistrikt. Distrikten omfattar i medel 1 500 röstberättigade.

På valmyndighetens hemsida finns klickbara kartor över valkretsar och valdistrikt.

Nedan redovisas ett faktablad med socioekonomiska variabler samt valresultatet i kommunfullmäktigvalet för respektive valdistrikt. Faktabladen har tagit fram i samband med de senaste valen.

Valdistriktsstatistik 2018

Valdistriktsstatistik 2014

Valdistriktsstatistik 2011