Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2019

Den 26 november 2020 publicerade Statistiska centralbyrån registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för år 2019. Statistiken visar uppgifter över förvärvsarbetande, arbetstillfällen samt arbetspendlingen till och från Norrköping.

För 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande och därför måste jämförelse med föregående år i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken göras med försiktighet.

  • 68 080 Norrköpingsbor förvärvsarbetade 2019
  • Andelen av Norrköpings befolkning i åldersgruppen 20-64 år som förvärvsarbetade 2019 var 77,5 procent. En högre andel män än kvinnor i åldersgruppen förvärvsarbetar. Norrköping har en lägre andel förvärvsarbetande än riket, både bland män och kvinnor
  • 68 990 arbetstillfällen fanns i Norrköping 2019
  • 55 280 Norrköpingsbor bor och arbetar inom kommunens geografiska gräns medan 12 800 pendlar över kommungräns till ett arbete. Samtidigt pendlade 13 710 bosatta i någon annan kommun till ett arbete i Norrköping

Läs mer i dokumentet Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2019PDF (pdf, 539.9 kB)