Rökning bland blivande mödrar, kommunjämförelse, 1983-2012

Åtta procent rökare bland blivande mödrar

År 2012 var det 7,6 procent av de nyinskrivna gravida i Norrköping som rökte. I Norrköping har andelen blivande mödrar som röker minska stadigt ända sedan början av 1980-talet då omkring var tredje gravid rökte.

Jämför med andra kommuner har Norrköping dock en relativt hög andel blivande mödrar som röker. Lägst var andel i Jönköping med 3,2 procent följt av Linköping med 4,2 procent. Enda kommunen där andel var högre jämfört med Norrköping är Eskilstuna där andelen rökande blivande mödrar år 2012 var 8,6 procent.

Linjediagram som visar andel rökande blivande mödrar, år 1983-2012.
Källa: Folkhälsoinstitutet

Uppgifter är hämtade från Folkhälsoinstitutet, som i sin tur har hämtat uppgifter från Socialstyrelsens register. Statistiken avser endast graviditeter som lett till förlossning.

Rökande blivande mödrar, kommunjämförelse, år 1983-2012 Excel, 16.6 kB.

Kontakt