Kommunalskatten 2021 - skattesatser till kommun, region och Svenska kyrkan

Alla som är bosatta, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig i Sverige. Har man en inkomst beräknas den skatt man ska betala med hjälp av en skattesats som kan kan skilja sig åt mellan regioner och kommuner. 

Bifogat dokument i serien Fokus: Statistik är en sammanställning av skattesatser 2021 som gäller för de personer som var folkbokförda i Norrköping och övriga Sverige den 1 november 2020. I sammanställningen redovisas även begravningsavgift samt de eventuella kyrkoavgifterna för Norrköpingsborna.

Några korta punkter:

  • Den totala kommunala skattesatsen i Norrköping är oförändrad år 2021 i jämförelse med år 2020 och uppgår till 33,30 procent.
  • Av landets 290 kommuner är det hela 270 som har en oförändrad skattesats år 2021. Skatten höjdes i nio kommuner, medan den sänktes för invånarna i elva kommuner.
  • Norrköping är på 134:e plats av 290 kommuner om kommunerna sorteras efter lägst skatt. Det innebär alltså att 156 kommuner i landet har en högre total kommunal skattesats än Norrköping.
  • Det är drygt sex procentenheters skillnad i total kommunal skattesats mellan kommunen med högst skattesats (Dorotea) och den med lägst skattesats (Österåker). Det innebär att Österåkerbon har drygt sex kronor mer kvar i plånboken för varje intjänad 100-lapp i jämförelse med invånaren i Dorotea.
  • Skattekraften per invånare är 207 070 kronor i Norrköping och har ökat med 1,4 procent sedan föregående beräkning. I riket ökade skattekraften med 1,9 procent till 225 194 kr per invånare. Det innebär att Norrköpings skattekraft 2021 är 92 procent av riksmedelvärdet.

Läs mer i sammanställningen "FS 2021:1 Kommunalskatten 2021"PDF (pdf, 827.3 kB)

Tematisk karta - Total kmmunal skattesats i Sveriges kommuner 2021

Total kommunal skattesats i Sveriges kommuner 2018

Källa: Statistiska centralbyrån

Not: De två kommuner med högst respektive lägst total skattesats är markerade.

Not: Exklusive begravningsavgift och eventuell avgift till kyrkliga församlingar.