2019:1 Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2018

Ökat valdeltagande i valet

Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i hela Sverige. I Norrköping och i riket totalt ökade valdeltagandet, även om man inte kommer upp i andelen som röstade på 1970-talet.

I valet till riksdagen röstade 86,3 procent av de röstberättigade norrköpingsborna, vilket var en ökning med 1,0 procentenhet från valet 2014. Även i valet till kommunfullmäktige i Norrköping ökade valdeltagandet. Andelen röstande var 83,7 procent - en ökning med 0,7 procentenhet.

I riksdagsvalet var Socialdemokraterna det största partiet med 28 procent av rösterna.

Även i valet till Norrköpings kommunfullmäktige var socialdemokraterna fortsatt det största partiet. Partiet kommer att fortsätta sitt samarbeta med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommande mandatperiod under namnet Kvartetten. Kvartetten har dock inte majoritet i kommunfullmäktige.

Det parti som gick framåt mest, både i riksdagsvalet och i kommunfullmäktigevalet i Norrköping var Sverigedemokraterna. I Norrköping fick partiet 14 av de 85 platserna i kommunfullmäktige, en ökning med fyra mandat sedan valet år 2014.

Vid valet 2014 fick Feministiskt Initiativ fick för första gången ett mandat i Norrköping kommunfullmäktige men förlorade detta vid valet år 2018. Anledningen är främst en ny regel som innebär att ett parti i Norrköping måste ha minst tre procent av rösterna för att få vara med i fördelningen av mandat. FI hade i valet 1,4 procent av rösterna.

Av de 85 ursprungligt tillsatta ledamöterna i kommunfullmäktige efter valet 2018 var det 39 kvinnor och 46 män, det vill säga 46 procent kvinnor. Det var en något lägre andel än andelen kvinnor i Norrköpings befolkning där hälften är kvinnor.

Läs mer ur rapporten i serien Norrköpingsfakta:

Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2018 Pdf, 2.1 MB.