Kandidater till kommunfullmäktige, valet 2018

I valet till kommunfullmäktige år 2018 är det 13 partier som beställt valsedlar och anmält deltagande. Sammantaget är det 391 personer som finns på de förtryckta valsedlarna. Antalet kandidater per parti varierar från tre stycken till 89 stycken.

Kandidater per part KFval 2018

Länk till Valmyndighetens sida med beställda valsedlar för val till kommunfullmäktige i Norrköping

Hur väl stämmer kandidaterna med befolkningsstrukturen i Norrköping?

Antal röstberättigade i valet till kommunfullmäktige är 108 710 personer varav 20 procent kommer att vara i åldern 18-29 år på valdagen den 9 september. 32 procent kommer att vara i åldern 30-49 år, 23 procent i åldern 50-64 år och 25 procent kommer att vara 65 år eller äldre.

Bland de partier som anmält namn till sina beställda valsedlar är det det Kommunistiska partiet som har en åldersfördelning bland sina kandidater som mest liknar de röstberättigades åldersfördelning. Se diagram nedan. Observera att vissa partier har få anmälda kandidater.

Åldersfördelning KFval 2018

De röstberättigade består av 50 procent kvinnor och 50 procent män. Det skiljer sig åt mellan partierna, mest lik könsfördelningen bland de rötsberättigade har kandidatarna från Socialdemokraterna.

Mer information och statistik finns på Valmyndighetens valpresentation 2018