Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige 1973-2018

Norrköpings kommunfullmäktige består av 85 platserna som fördelas bland partier som deltagit i valet. Inför valet år 2018 infördes en regel som innebar att ett parti i Norrköping måste ha fått minst tre procent av rösterna för att få vara med i fördelningen av mandaten.

De valda partierna efter valet 2018 har sina mandat i kommunfullmäktige under perioden 2019 – 2022.

Stapeldiagram som visar antal mandat per parti i Norrköpings kommunfullmäktige efter valen åren 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018.
Källa: Statistiska centralbyrån (2002-2010), Valmyndigheten (2014)

Diagrammet visar antal mandat för aktuella partier i kommunfullmäktige efter valen 2002-2018. Sverigedemokraterna (SD) fick sina första mandat i Norrköpings kommunfullmäktige efter valet 2006, medan Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) förlorade sina mandat efter valet 2010. Efter valet 2018 förlorade Feministiskt Initiativ (FI) sin plats i kommunfullmäktige.

Ladda ner en Excelfil med uppgifter över mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige efter valen 1973-2018 (länk) Excel, 41.5 kB.

På Valmyndighetens hemsida (val.se) kan man läsa om hur mandatfördelningen går till. Där finns även annan information och statistik.

Förkortningarna i tabellen:

Partibeteckning

Partinamn

M

Moderaterna

C

Centerpartiet

L

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

KD

Kristdemokraterna

S

Socialdemokraterna

V

Vänsterpartiet

MP

Miljöpartiet

SD

Sverigedemokraterna

FI

Feministiskt Initiativ

SPI

Sveriges Pensionärers Intresseparti

 

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker