Valdeltagande i de allmänna valen (inkl. EP-val) - Norrköping totalt

Ökande valdeltagande i samtliga val 2014

Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Av de röstberättigade i Norrköping till riksdagsvalet den 14 september 2014 var det 85,3 procent som röstade. Det var en ökning med 1,5 procentenheter sedan valet 2010.

I valet till kommunfullmäktige röstade 83,0 procent av de röstberättigade. Det var en ökning med 1,8 procentenheter sedan valet 2010. Andelen som röstade i landstingsvalet var 82,7 procent. Där var ökning av valdeltagandet 1,7 procentenheter mellan de två senaste allmänna valen.

Tabell som visar antal röstberättigade och valdeltagande i Norrköping 2014 samt valdeltagandet i procent åren 2002, 2006 och 2010.

Valdeltagandet i Norrköping har alltså ökat i alla tre valen år 2014 i jämförelse med år 2010. Största ökningen var det i kommunfullmäktigevalet och förändringen i engagemang bland väljarna var alltså störst i det valet.

Ökningarna i Norrköpingsbornas valdeltagande var mer positiva än förändringarna för riksgenomsnittet.

År 2014 är första året under perioden 1973-2014 som valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige i Norrköping är högre än riksgenomsnittet.

Linjediagram som visar valdeltagande i kommunfullmäktigevalen 1973-2014 i Norrköping samt riket i genomsnitt.
Källa: Statistiska centralbyrån (1973-2010), Valmyndigheten (2014)

Av de som röstade i de allmänna valen år 2014 valde nästan hälften, 49 procent, att förtidsrösta. Det var en ökning med fem procentenheter sedan år 2010 och en rejäl ökning från år 2006. År 2006 förtidsröstade var tredje person, andel var då 32 procent av totala antalet röstande.

Det innebär att man i Norrköping tog emot sammanlagt 42 300 förtidsröster under perioden 27 augusti-14 september.

Valdeltagandet i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014

Av Norrköpings 102 000 röstberättigade röstade 47 800 personer, vilket innebar att valdeltagandet i Norrköping vid valet till Europaparlamentet år 2014 var 46,8 procent. Av de som röstade valde 20 400 personer, eller 43 procent, att förtidsrösta. I riket totalt var valdeltagandet 51,1 procent. Jämfört med det senaste valet till Europaparlamentet ökade valdeltagandet.

Valet 2014 var den 5:e gången som Sveriges väljare kunde rösta i Europaparlamentsvalet. I hela riket och i Östergötland som helhet var valdeltagandet år 2014 det högsta valdeltagandet någonsin. I Norrköping har valdeltagandet varit högre en gång tidigare, år 2004. Detta beror troligtvis på att man då även genomförde en kommunal folkomröstning i frågan ”Ska kommunen uppmana landstinget att snarast återupprätta Vrinnevisjukhuset som ett komplett länssjukhus med dygnet runt öppen och komplett akutmottagning samt fullvärdig vård?”

Stapeldiagram som visar valdeltagande i Val till Europaparlamentet 1995-2014 i Norrköping samt riket totalt.
Källa: Statistiska centralbyrån

Underlag att ladda hem (Excelfil)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker