Valdeltagande i valet 14 september 2014 - valdistrikt i Norrköping

Stora skillnader i valdeltagandet inom Norrköping

Norrköping är indelat i 72 valdistrikt som visar skillnader i valdeltagande.

I riksdagsvalet röstade totalt 85,3 procent av röstberättigade Norrköpingsbor. I det valdistrikt med högst valdeltagande, Rambodal Södra, röstade 92,6 procent av de röstberättigade. I Hageby Norra, som var det valdistrikt med lägst andel röstande, var valdeltagandet 62,3 procent.

Diagrammet nedan visar det fem valdistrikt med lägst respektive högst valdeltagandet i riksdagsvalet.

Stapeldiagram som visar valdeltagande i de fem valdistrikt med högst respektive lägst andel samt uppgift för Norrköping totalt.
Källa: Valmyndigheten (val.se)

Distrikten är olika stora vad gäller antal röstberättigade. Det största valdistriktet är ”Klockaretorpet-Borg mfl” som i valet till riksdagen hade 1 832 röstberättigade. Det minsta valdistriktet är ”Lindö Västra” som i riksdagvalet hade 970 röstberättigade.

Mer statistik om valdistrikten finns på Valmyndighetens hemsida (val.se).

Befolkningsstatistik och karta för respektive valdistrikt finns i Områdesfakta på hemsidan. Länk här [http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/omradesdef/valdistrikt/valdistriktstatistik-2014/]. Uppgifterna för valdeltagande och andel röster per parti i dessa faktablad är från valet 2010.

Uppgifter om valdeltagande för samtliga valdistrikt vid valet i september 2014 finns i nedanstående Excelfil.

Valdeltagande per valdistrikt i Norrköping, valet 2014Excel (excel, 45.5 kB)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker