Faktablad med samlad befolkningsstatistik

för delområden inom Norrköping och för hela Norrköping

Faktabladen är färdiga sammanställningar av befolkningsstatistik i pdf-dokument för delområden inom Norrköping. Indelningen utgår från de så kallade statistikområden som är definierade inom Norrköpings kommuns geografiska gräns.

Bladen innehåller även kartor över aktuellt område.

Områdesfakta

Områdesfaktabladen visar en indelning av Norrköping i 60 delområden som består av stadsdelar, större tätorter utanför centralorten samt delområden på landsbygden. Bilden nederst på sidan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping. (Den redovisade tätortsindelningen är inte helt överensstämmande med tätortsindelningen som görs av Statistiska centralbyrån.)

Områdesfakta 2019


Områdesfakta från tidigare år


Observera att statistiken också kan hämtas i tabeller med hjälp av egna uttag ur databasen. Uppgifterna kan då tas fram för samtliga delområden i tex en Excelfil.


Summeringsområden - grov indelning

Faktabladen redovisar en indelning av Norrköping i tre områden: Norrköpings centralort, en summering av större tätorter utanför centralorten samt Norrköpings landsbygd.

Faktablad grov indelning 2019


Faktablad från tidigare år (grov indelning)


Sammanställningar för valkretsar och valdistrikt:

Norrköping är vid allmänna val och val till Europaparlamentet indelat i 72 valdistrikt fördelade på två valkretsar. Faktabladen redovisar befolkningsstatistik/socioekonomiska variabler och valresultat för dessa områden.

Valkretsar och valdistrikt


Bilden nedan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping.

Större bild på en karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort.