Personbilar i Norrköping efter typ av drivmedel och år

Alltfler personbilar drivna av diesel

Antalet personbilar i trafik som finns registrerade i Norrköping har ökat med nio procent under perioden 2013 till 2017, från 57 800 till 63 200 bilar. Antalet avser personbilar i trafik ägda av privatpersoner och företag, där bilen enligt fordonsregistret finns i Norrköping. Bilar som används för yrkesmässig trafik ingår.

Under redovisad period är det personbilar drivna med diesel som ökat mest i antal.

Antal personbilar i trafik 2013-2017, ägda av juridiska och fysiska personer, yrkesmässig och ej yrkesmässig trafik, efter drivmedel

Även en ökning av eldrivna personbilar samt el- och laddhybrider

Tittar man på den relativa utvecklingen så är det elbilar samt ladd- och elhybrider som ökat mest, men från en mycket låg nivå i jämförelse med bensin- och dieselbilar.

Diagrammet nedan visar enbart de tre drivmedel el, elhybrider och laddhybrider.

Personbilar drivna av el, samt el- och laddhybrider 2013-2017, registrerade i Norrköping