Färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus, 1975-2016

Det totala antalet nybyggda, färdigställda lägenheter år 1975 var så högt som 995 stycken. Under åren fram till och med 1992 var antalet fortsatt högt. Antalet färdigställda lägenheter varierade mellan 350 och 750 per år. Perioden mellan 1992 och 2014 var det ett lägre antal per år. Under år 2015 byggdes det återigen många bostäder, närmare 1000 stycken. År 2016 byggdes 921 lägenheter, varav 141 st i småhus och 780 st i flerbostadshus. En skillnad mot år 1975 är att de flesta nya lägenheterna år 2016 var i flerbostadshus medan det var fler småhus, än lägenheter i flerbostadshus som byggdes år 1975.

Nybyggnationer, Norrköping, 1975-2016PDF (pdf, 10.5 kB)

Nybyggnationer kommunjämförelse 1975-2016PDF (pdf, 35.8 kB)

Nybyggnationer kommunjämförelse 1975-2016Excel (excel, 26.5 kB)

Kontakt