Kommunalskatten 2019 - skattesatser till kommun, landsting och Svenska kyrkan

Alla som är bosatta, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldig i Sverige. Har man en inkomst beräknas den skatt man ska betala med hjälp av en skattesats som kan kan skilja sig åt mellan landsting/regioner och kommuner.

Bifogat dokument i serien Fokus: Statistik är en sammanställning av skattesatser 2019 som gäller för de personer som var folkbokförda i Norrköping och övriga Sverige den 1 november 2018. I sammanställningen redovisas även begravningsavgift samt de eventuella kyrkoavgifterna för Norrköpingsborna.

Några korta punkter:

  • Den totala kommunala skattesatsen i Norrköping år 2019 är oförändrad i jämförelse med år 2018 och uppgår till 32,45 procent. För riket totalt är den genomsnittliga skattesatsen 32,19 procent år 2019.
  • Av landets 290 kommuner är det 57 stycken som får en höjd total kommunal skattesats år 2018, medan den sänks för invånarna i sex kommuner.
  • Norrköping är på 76:e plats av 290 kommuner om kommunerna sorteras efter lägst skatt. Det innebär att 214 kommuner i landet har en högre total kommunal skattesats än Norrköping.
  • Det är närmare sex procentenheters skillnad i total kommunal skattesats mellan kommunen med högst skattesats (Dorotea) och den med lägst skattesats (Österåker). Det innebär att Österåkerbon har nästan sex kronor mer kvar i plånboken för varje intjänad 100-lapp i jämförelse med invånaren i Dorotea.
  • Skattekraften per invånare är 197 590 kronor i Norrköping och har ökat med 3,6 procent sedan föregående beräkning. Den procentuella ökningen i Norrköping är större än för riket i genomsnitt, men Norrköping har en något lägre skattekraft per invånare än rikssnittet. Norrköpings skattekraft 2019 är 92 procent av riksmedelvärdet.

Läs mer i sammanställningen "FS 2019:1 Kommunalskatten 2019"PDF (pdf, 666.7 kB)

Tematisk karta - Total kommunal skattesats i Sveriges kommuner 2019

Total kommunal skattesats i Sveriges kommuner 2018

Källa: Statistiska centralbyrån