Arkitekturstaden Norrköping

Foto på byggnader i Norrköpings stad där modernt möter äldre arkitektur.

Norrköping är en stad med framträdande arkitektur från olika tider. Arkitektonisk kvalitet har stor betydelse för oss som lever och verkar här men också för alla som besöker vår fantastiska stad.

En inkluderande och framgångsrik stadsutveckling kräver dels en medvetenhet om att historia skapas i vår samtid, dels en förståelse av platsernas betydelse utifrån människors olika perspektiv och behov. Inom detta paket får du information om hur Norrköpings kommun jobbar med arkitektur med utgångspunkt i vår riktlinje för arkitektursstaden.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök