Förnyelsen av Östra Promenaden

Drönarfoto av Östra promenaden 2022.

Promenaderna är en viktig symbol för Norrköping. I över 100 år har de omfamnat centrala Norrköping. De planterades för att ge Norrköpingsborna frisk luft och möjlighet till motion. Idag påverkas träden negativt av att rotsystemen konkurrerar med ledningar och bilarna fått ta allt större plats. Nu arbetar Norrköpings kommun för att utveckla och bevara promenaderna för framtida generationer.

Förnyelsen av Östra Promenaden inleddes hösten 2021 och avslutas sommaren 2023.

Projektets inriktning har varit att skapa mer plats för träd och människor. Under projektet har gator och ledningar byggts om för att gynna trädens tillväxt. De gamla lindarna har ersatts med 190 nya träd som odlats upp av sticklingar från de gamla träden. Förbättringar för kollektivtrafik, gående och cyklister har gjorts och Östra Promenadens parkkvaliteter har också höjts genom ny möblering, belysning och blommande planteringar.

Ambitionen har varit att återskapa 1800-talets ursprungliga promenad och samtidigt anpassa till framtiden så Östra Promenaden kan nyttjas för transporter och för rekreation av många framtida generationer.

Läs mer på projektets webbsida:
Östra Promenaden

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök