Inre hamnen

Inre hamnen är ett stadutvecklingsprojekt i flera etapper beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Välkomna på ett studiebesök i Inre hamnen!

Platsbesök sker endast fredag eftermiddagar. Vill du komma en annan tid? Då kan vi erbjuda ett studiebesök där ni får information om projektet, filmer och bilder som visar den pågående utvecklingen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök