Norrköping längs strömmen

Foto över Industrilandskapet.

Industrilandskapet sträcker sig längs strömmen i Drags och Gryts fabriker ända ner till gamla Tuppens tomt. Området domineras av strömmens forsande vatten och ståtliga fabriksbyggnader.

I början av 1970-talet var industrilandskapet ett stängt och förfallet fabriksområde. Istället för att riva och bygga nytt satsar Norrköpings kommun på att bevara området.

Är du intresserad av hur vi har adderat nya tillägg i den kulturhistoriskt känsliga miljön och lagat luckor i de centrala delarna med hjälp av bebyggelse, parker och torg? Då är detta paket perfekt! Ni får en guidad tur i Industrilandskapet tillsammans med någon av våra kunniga medarbetare.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök