Ostlänken och Norrköpings nya centralstation

Visionsbild över Norrköpings nya centralstation

Ostlänken är en planerad ny järnväg mellan Linköping och Stockholm. I samband med bygget av Ostlänken planerar Norrköping för en ny centralstation i Butängen och för stadsutveckling runt om den nya stationen.

Den nya centralstationen planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter. Under studiebesöket får ni möjlighet att diskutera innehåll och titta på skisser tillsammans med de medarbetare som jobbar intensivt med att skapa framtidens centralstation.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök