Pågående byggnationsprojekt

Bygge Inre Hamnen

Norrköping är ständigt under utveckling och i nuläget pågår flera parallella byggprojekt för att utveckla Norrköping.

Vill ni lära er mer kring något specifikt projekt som pågår i Norrköping i dagsläget? Här anpassar vi våra studiebesök för att bemöta era specifika önskemål och funderingar.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Studiebesök